Hoidamme työmme ammattitaidolla ja hyvällä asenteella!

Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Helsingin Talotekniikka Oy (myöhemmin ”me” tai ”rekisterinpitäjä”)

Ahonlaita 7

04380 Tuusula

044-5874868

kirsi.vasse@helsingintalotekniikka.fi

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita asiakkaistamme tai muista rekisteröidyistä henkilöistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys, on tullut tietoomme. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta ja yksityisyytesi sekä henkilötietosi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme asiakassuhdettamme tai muuta siihen verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

Evästeet

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen.  Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.  

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun vasemman alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

  • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään tarjousten, tarjouspyyntöjen, laskuttamisen, sopimusten ja muiden toimeksiantojen hoitamiseen, sekä yhteydenpitoon ja asiakashallintaan.

Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, sekä toiminnan kehittämiseen ja analysointiin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

Käsittelemme rekisteröidyistä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

  • perustiedot, kuten nimi, tarvittaessa henkilötunnus, yhteystiedot ja yrityksistä y-tunnus
  • asiakkuuden hoitamiseen liittyvä viestintä ja yhteydenpito
  • työtilauksen, tarjouksen, suunnitelmien tai sopimuksen hoitamista varten kerätty tai tuotettu materiaali

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Henkilötietojen käyttötarkoitukset” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus poistaa tiedot: rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Helsingin Talotekniikka Oy

 

Käyntiosoite:
Masalantie 10 B 12, 02600 Espoo

 

Postiosoite:
Ahonlaita 7, 04380 Tuusula

Luotettava Kumppani

DefaGaroElektria logoPanasonic logo PRO Club logo GEF logo

Copyright © 2024 Helsingin Talotekniikka Oy